Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12.01.2009 r.

Komunikaty

RG.7624-20/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12.01.2009 r. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu infor¬macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12.01.2009 r. »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 12 stycznia 2009 r. Na podstawie art. 39 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin »

OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

Komunikaty

Warszawa, 23.12.2008 r. WOJEWODA MAZOWIECKI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WI.II.BG.7047-K/603/08 O B W I E S Z C Z E N I E Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty

Ciechanów, dnia: 29 grudnia 2008 r. Wójt Gminy Ciechanów RG.7624-20/07 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego »

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Komunikaty

Regimin 2008-12-09 Sprawa nr 17A/08 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, Zamawiający...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY »

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Komunikaty

Regimin 2008-12-04 Sprawa nr 16A/08 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, Zamawiający...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY »

obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok

Komunikaty

Regimin, 2008.11.21 Nr 7632 /13 / 08OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, informuję że zostało zakończone decyzją...

czytaj więcej o obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok »

Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami

Komunikaty

W związku z przystąpieniem do Aktualizacji "Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami" dla Gm. Regimin Urząd Gminy w Regiminie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zamieszczonej poniżej Ankiety i przedłożenie...

czytaj więcej o Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami »

post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun.

Komunikaty

Regimin,2008.10.14 Nr 7632/13/08P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.51 ust 3 pkt 1oraz art. 51 ust 5 w związku z art.46 ust 4 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów...

czytaj więcej o post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik.

Komunikaty

Regimin,2008.09.29 Nr 7632/13/08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ - informuję że zostało wszczęte z urzędu postępowanie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik. »

Realizacja: IDcom.pl